Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Από τις 09/01/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Ενεργειακούς Επιθεωρητές που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο της Ειδικής Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).

Η έκδοση του πιστοποιητικού έχει σαν στόχο να αποτυπώσει το πόσο “ενεργοβόρο” είναι ένα κτήριο, υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (έτος κατασκευής, ύπαρξη μόνωσης, απόδοση θέρμανσης, προσανατολισμό κλπ) και παράλληλα να προτείνει μια σειρά από λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, δηλαδή ουσιαστικά τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ακινήτου.

Εφόσον το επιθυμείτε και κατόπιν συνεννόησης,  ένας πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής μας έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας, πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση και εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα, αλλά και με το ελάχιστο κόστος.

 • Πότε χρειάζεται Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

  Χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:
  • • Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας.
  • • Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.
  • • Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου, ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.
 • Πότε δεν χρειάζεται Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

  ΔΕΝ χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:
  • • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
  • • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
  • • Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων.
 • Διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. σε 4 απλά βήματα

  • 1. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επικοινωνεί με τον Πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω, είτε τηλεφωνικά στο: 210 6779 638.
  • 2. Ο ιδιοκτήτης κατεβάζει από την ιστοσελίδα μας την Εντολή Ανάθεσης και το Έντυπο Επιθεώρησης που υπάρχουν παρακάτω (εναλλακτικά μπορεί να του αποσταλούν με e-mail ή φαξ) και τα συμπληρώνει πριν την αυτοψία (συμπληρώνετε όσα στοιχεία γνωρίζετε, τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώσετε μαζί με τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της αυτοψίας).
  • 3. Ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που αναγράφονται στην ανάθεση.
  • 4. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής πραγματοποιεί αυτοψία στο ακίνητο (που διαρκεί περίπου δύο ώρες), παραλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα και στη συνέχεια εκδίδει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

  Εντολή Ανάθεσης.pdf Έντυπο Επιθεώρησης.pdf
   
  Για να ανοίξετε τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο σύστημα σας ο Adobe Acrobat Reader.
  Σε περίπτωση που δεν τον έχετε μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κάνοντας "κλικ" στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  Download Adobe Acrobat Reader.
 • Απαραίτητα Έγγραφα

  • 1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
  • 2. Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων κτιρίου (κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, τομές, μελέτη θερμομόνωσης κλπ).
  • 3. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας.
  • 4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), Κωδικός Ιδιοκτησίας, Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης Κτηματολογίου.
  • 5. Λεπτομέρειες και σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.
  • 6. Πίνακας κατανομής δαπανών (χιλιοστά) θέρμανσης.
  • 7. Λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και λογαριασμούς άλλων τυχόν καταναλώσεων όπως ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ.
  • 8. Πρόσφατο πιστοποιητικό συντήρησης καυστήρα.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή έχουν χαθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή άλλα απαραίτητα στοιχεία τότε ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μπορεί να προβεί ο ίδιος στην αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και αναζήτηση των ελλείπων στοιχείων κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη και λαμβάνοντας την καθορισμένη από την νομοθεσία σχετική αμοιβή.
 • Κόστος Π.Ε.Α.

  Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται από το σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, σύμφωνα με το Π.Δ.100 – ΦΕΚ177 - 6/10/2010, και έχει ως εξής:

  • α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
  • έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
  • άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
  • β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
  • για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
  • για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
  • για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

  Υπολογίστε online το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω τιμές είναι οι ενδεικτικές προβλεπόμενες. Στην πράξη, και εφόσον το ακίνητο δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στην καταγραφή - αποτύπωση του και είναι διαθέσιμα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, τότε οι energiakoi.gr μπορούν να σας προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα υπολογισμού κόστους Π.Ε.Α. για να σας δώσουμε την προσφορά μας το συντομότερο δυνατό.
 • Χρονική Ισχύς

  Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν.
  Ενδιάμεσα απαιτείται επανέκδοσή του μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Κατ' οίκον”.
  Επανέκδοσή του Π.Ε.Α. απαιτείται επίσης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του κτηρίου, πχ από χρήση κατοικίας σε επαγγελματική στέγη ή το αντίστροφο.
 • Φόρμα Υπολογισμού Κόστους Π.Ε.Α.

  Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε μία οικονομική προσφορά για την Ενεργειακή Επιθεώρηση του ακινήτου σας:

  * Όνομα:    
  * Επώνυμο:    
  * Τηλέφωνο:    
  Κινητό:    
  * e-mail:    
   
  * Διεύθυνση (ακινήτου):    
  * Αριθμός:    
  * Πόλη:    
  * Περιοχή:    
  Τ.Κ.:    
   
  * Περιγραφή Ακινήτου:    
  * Συνολικά Τετραγωνικά:    
  Σημειώστε ποιά από τα παρακάτω έγγραφα υπάρχουν και μπορούν να
  είναι διαθέσιμα σε φωτοαντίγραφα κατά την διαδικασία της Ενεργειακής
  Επιθεώρησης και ποιά όχι:
  * Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας:    
  * Κατόψεις:    
  * Τοπογραφικό Διάγραμμα:    
  * Διάγραμμα Κάλυψης:    
  * Τομές:    
  * Μελέτη Θερμομόνωσης    
  (προαιρετικό για κτήρια πριν το '83):    
  * Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας:    
  * Κωδικός Αριθμός Εθνικού    
  Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ):    
  * Πίνακας κατανομής    
  δαπανών (χιλιοστά) θέρμανσης:    
  * Λογαριασμούς ΔΕΗ, πετρελαίου,    
  φυσικού αερίου κλπ:    
  * Πρόσφατο πιστοποιητικό    
  συντήρησης καυστήρα:    
  Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά