Τακτοποίηση - Ρύθμιση Αυθαιρέτων & Ημιυπαίθριων

Με τον νόμο 4178/13 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, να τακτοποιήσουν αυθαίρετα τμήματα του νόμιμα υφιστάμενου ακινήτου τους (ημιυπαίθριοι, αλλαγή χρήσης κ.λπ.) αλλά και ολόκληρων αυθαιρέτων (κτίσματα χωρίς άδεια).

Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου (28/07/2011).

Ο υπολογισμός του προστίμου προκύπτει με βάση την τιμή ζώνης, το είδος της παράβασης, το αν υπάρχει οικοδομική άδεια ή όχι κ.α.

 • Για ποιο λόγο να ενταχθώ στο ν. 4178/13 περί αυθαιρέτων;

  Σύμφωνα με το νόμο, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Η βεβαίωση δεν μπορεί πλέον να εκδοθεί αν υπάρχουν εκκρεμότητες με αυθαιρεσίες ή αν όλο το κτίριο είναι αυθαίρετο. Τέλος, σύμφωνα με το νόμο, οι τοπικές υπηρεσίες δόμησης (πρώην πολεοδομίες) θα διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αυθαιρεσιών, με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που θα πληρώσετε με την ένταξη σας στο νόμο 4178/13.
 • Πότε χρειάζεται να ενταχθώ στο νόμο περί αυθαιρέτων;

  Χρειάζεται να ενταχθείτε στο νόμο 4178/13 περί αυθαιρέτων:
  • Αν έχετε προχωρήσει σε κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστούς χώρους στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ) τα οποία δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.
  • Αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
  • Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια.
  • Αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει, διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.
 • Πότε ΔΕΝ χρειάζεται να προχωρήσω σε νομιμοποίηση;

  ΔΕΝ χρειάζεται να ενταχθείτε στο νόμο 4178/13 περί αυθαιρέτων:
  • Αν δεν υπάρχει καμία αυθαιρεσία σε δόμηση, κάλυψη, ύψος στην ιδιοκτησία σας, ακόμα κι αν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε άλλες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστα μέρη του κτιρίου ή του ακινήτου.
  • Αν το ακίνητό σας είναι προ του 1955 -ακολουθείται διαφορετική διαδικασία νομιμοποίησης χωρίς πρόστιμο, με μόνη επιβάρυνση τα σχέδια και την τεχνική έκθεση του μηχανικού.
  • Αν οι αυθαιρεσίες του ακινήτου σας έχουν τακτοποιηθεί με πληρωμένο το 100% των προστίμων βάσει των νόμων 1337/1983 ή 3843/2010.
 • Πότε ΔΕ ΜΠΟΡΩ να ενταχθώ στο νόμο περί αυθαιρέτων;

  ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να εντάξετε το ακίνητό σας στο ν. 4178/13:
  • Αν η αυθαιρεσία βρίσκεται εκτός ρυμοτομικής γραμμής.
  • Αν το αυθαίρετο βρίσκεται εντός αιγιαλού ή σε δασική έκταση.
 • Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

  • Αν υπάρχει άδεια, τον αρ. αδείας προκειμένου να αναζητηθούν τα σχέδια στην πολεοδομία.
  • Προσωπικά στοιχεία.
  • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη.
  • Εξουσιοδότηση Μηχανικού.
  • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας.
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό.
 • Διαδικασία ένταξης

  • 1. Επικοινωνείτε με έναν από τους μηχανικούς του energiakoi.gr οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός ενημερώνεται για το αυθαίρετο, κάνει αυτοψία και αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Επίσης υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο.
   Οι υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει καταρχήν να συμπληρώσει ο ιδιοκτήτης είναι η υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης μηχανικού και η υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιγράφεται το αυθαίρετο ακίνητο, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

  • Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης μηχανικού.pdf

   Υπεύθυνη δήλωση περιγραφής αυθαιρέτου.pdf
   Για να ανοίξετε το παραπάνω αρχείο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο σύστημα σας ο Adobe Acrobat Reader.
   Σε περίπτωση που δεν τον έχετε μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κάνοντας "κλικ" στον ακόλουθο σύνδεσμο:
   Download Adobe Acrobat Reader

  • 2. Ο μηχανικός μας συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το σύστημα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο και εντολή «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παράβολο). Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα (εντός 24 ωρών) και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Η διαδικασία είσπραξης του προστίμου περιγράφεται με την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που εξεδόθη και μπορείτε να την διαβάσετε κατεβάζοντας την από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  • ΚΥΑ Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης.pdf

   Για να ανοίξετε το παραπάνω αρχείο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο σύστημα σας ο Adobe Acrobat Reader.
   Σε περίπτωση που δεν τον έχετε μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κάνοντας "κλικ" στον ακόλουθο σύνδεσμο:
   Download Adobe Acrobat Reader

  • 3. Ακολουθούν οι πληρωμές του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξει ο πολίτης και εντάσσονται στον προγραμματισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό. Για τις πληρωμές πάντα ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη θα δίνονται κωδικοί που θα του επιτρέπουν την ενημέρωσή του για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, των δόσεων και την καταχώρηση των πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα υπάρχει συνεχής δυνατότητα ενημέρωσης τόσο του μηχανικού αλλά και του πολίτη για το οφειλόμενο υπόλοιπο.

  • 4. Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

  • 5. Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών – δικαιολογητικών – δηλώσεων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εντασσόμενου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.

  Για τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της βεβαίωσης ρύθμισης αυθαιρέτου, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα προετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων η πληρότητα θα δηλώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός δέκα ημερών μετά την ειδοποίηση του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών»
 • Υπηρεσίες που προσφέρουμε για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων

  Οι energiakoi.gr αναλαμβάνουν για εσάς τα εξής:
  • Την ανεύρεση του φακέλου της οικοδομής (εάν υπάρχει) από την πολεοδομία.
  • Τον επιτόπιο έλεγχο του ακίνητού σας ώστε να μάθετε αν υπάρχουν υπερβάσεις της αδείας ή αυθαίρετες προσθήκες-κατασκευές.
  • Την διερεύνηση όλων τον επιλογών που έχετε. Αν δηλαδή οι τυχόν υπερβάσεις μπορούν να νομιμοποιηθούν ή πρέπει να τακτοποιηθούν με τον νόμο περί τακτοποιήσεως αυθαιρέτων και αν το αυθαίρετό σας μπορεί να υπαχθεί στον νόμο 4178/2013.
  • Τον υπολογισμό του προστίμου.
  • Την πλήρη σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.
  • Την συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη.
  • Βεβαιώσεις για την μεταβίβαση του ακινήτου σας.
 • Τι κοστίζει η τακτοποίηση του αυθαιρέτου μου;

  Το συνολικό κόστος έχει δύο σκέλη: το πρόστιμο της τακτοποίησης και την αμοιβή του μηχανικού.
  • Ο υπολογισμός του προστίμου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς οι παράμετροι που υπεισέρχονται είναι πολλοί, ενώ οι εξαιρέσεις και οι υποκατηγορίες που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα είναι τόσες που είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έμπειρο μηχανικό για να υπολογίσει το πρόστιμο, ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον αναθεώρησή του προς τα πάνω. Μπορείτε όμως να έχετε μια πρώτη -αλλά όχι δεσμευτική- επαφή με το ύψος του προστίμου
   είτε κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο και υπολογίζοντάς το μόνοι σας συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία.

  • Φύλλο καταγραφής και υπολογισμού.pdf

   Για να ανοίξετε το παραπάνω αρχείο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο σύστημα σας ο Adobe Acrobat Reader.
   Σε περίπτωση που δεν τον έχετε μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κάνοντας "κλικ" στον ακόλουθο σύνδεσμο:
   Download Adobe Acrobat Reader

  • Είτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

  • Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας

  • Η αμοιβή του μηχανικού επίσης ποικίλει ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης αλλά και την ύπαρξη ή όχι σχεδίων της πολεοδομίας.
 • Χρονική Ισχύς

  Έχει θεσπιστεί ενιαίος χρόνος αναστολής των κυρώσεων για τα αυθαίρετα είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου. Ο χρόνος αυτός είναι τα 30 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα είτε τηλεφωνικά είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας
του energiakoi.gr.